Delft Infra Advies over Radex en mobiliteit

In 1997 startte Bas Wilmink, samen met twee studiegenoten civiele techniek, met Delft Infra Advies. Het bedrijf adviseert over verkeer, vervoer en mobiliteit. De belangrijkste opdrachtgevers zijn gemeenten. In opdracht van de gemeente Delft werkt Wilmink aan het project Schieoevers Noord; een groot transformatiegebied waar de komende tientallen jaren veel woningen en arbeidsplaatsen gerealiseerd worden. Ruim 20 jaar geleden koos Delft Infra Advies voor bedrijfsverzamelgebouw Radex, onder meer vanwege de professionaliteit van de receptie en het gemak waarmee je kunt uitbreiden of krimpen. Bij Radex experimenteren ze op dit moment met een deelauto van Juuve. Als mobiliteitsman wordt Wilmink daar uiteraard heel blij van.

Bas over mobiliteit: “Er gebeurt veel op het gebied van mobiliteit. Denk aan automatisch vervoer, duurzamer vervoer, elektrische fietsen, mobility as a service, drones, smart cities, enzovoort. Tegelijk slibben wegen en binnensteden dicht. Dat maakt een andere manier van denken over mobiliteit nodig; een mobiliteitstransitie. Hoe kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat we nog steeds kunnen doen wat we willen, maar zonder dat daar standaard een auto voor de deur bij hoort? En hoe zorgen we dat steden leefbaarder worden, met meer ruimte voor groen en verblijven? Dat zijn de uitdagingen voor de steden van de toekomst. Het is onze missie daar een bijdrage aan te leveren.”